fbpx

Belastingsvrij bijverdienen

Belastingsvrij bijverdienen

Je kan op verschillende manieren (deels) belastingsvrij bijverdienen. Een handig overzicht!


BELASTINGSVRIJ BIJVERDIENEN ALS STUDENT

Je bent student en wil werken?  
Ben je 15 jaar of ouder en zit je minstens in het 3de middelbaar, dan kan je aan de slag!

Werken als student: onbeperkt?
Als student kan je 600 uur op een jaar werken, verspreid over het gehele jaar.  Jouw teller kan je raadplegen op student@work.be. Het aantal uren dat je mag werken wordt apart bepaald binnen elke sector.  Ben je jonger dan 18, dan gelden er specifieke regels. Na dit contingent van 600 uur, kan je nog 50 dagen werken aan interessante loonvoorwaarden als ‘extra’  in de horeca. In deze periode verlies je je groeipakket/kinderbijslag alleen maar indien je meer dan 80 uur per maand werkt, en enkel voor die maand waarin je meer hebt gewerkt.

Werken als student: veel verdienen? 
Er wordt maar 2,71% aan sociale bijdragen afgehouden van je brutoloon.  Er is geen verlies van kinderbijslag. De eerste 13.000 €/jaar zijn volledig onbelast.  Boven de 7.250 € netto, zou het kunnen dat je niet meer ten laste bent van je ouders, waardoor zij meer belast worden. Het aantal uren dat je mag werken wordt apart bepaald binnen elke sector.  Ben je jonger dan 18, dan gelden er specifieke regels.

 


BELASTINGSVRIJ BIJVERDIENEN ALS FLEXI-JOB

Flexi-job ? Iets voor mij? 

Naast je hoofdberoep kan je een extra job uitoefenen in een aantal specifieke sectoren.  Dit kan in de horeca of de detailhandel – denk aan bakkerijen, slagerijen, grootwarenhuizen, buurtsupermarkten, kappers, … de zorg (bv. catering in een woonzorgcentrum), de sportsector, de evenementen en cultuursector, de landbouw (bv. melkveebedrijf, hoevewinkel, ...) en de bioscoopzalen.

Wanneer kom ik in aanmerking ?

Als werknemer moet je in het derde kwartaal dat aan de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 gewerkt hebben. Wil je aan een flexi-job beginnen in januari, dan moet je dus in april, mei en juni van het jaar ervoor zeker voor 4/5 aan het werk geweest zijn. Jouw flexi-job dient bij een andere werkgever te gebeuren dan je ‘gewone’ job.

Een EXTRA DIK centje via flexi-job

Zeer zeker ! Bruto loon is gelijk aan netto loon.  Je komt NIET in een hogere belastingschaal.  Maar je bouwt WEL sociale rechten op (vakantie, pensioen, recht op werkloosheidsuitkering).

Wist je dat je kan blijven flexi-jobben onbeperkt, binnen het gestelde kader? 

Onbeperkt in tijd : eens flexi-job, altijd flexi-job mogelijk, zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Onbeperkt bruto voor netto zonder extra belastingen

Onbeperkt werken qua uren : binnen de grenzen van de sector

Hoe bijverdienen? Ik ben te oud als student en kom niet in aanmerking als flexi.

Indien je niet voldoet aan flexi voorwaarden, kan je als alternatief aan de slag als ‘EXTRA’ in de horeca.  (zie rubriek Handig om weten - Werken als gelegenheidsmedewerker in de horeca/extra).

Wist je dat je, als gepensioneerde, onbeperkt en onbelast, kan bijverdienen als flexi-job, zonder pensioen te verliezen? 

Vanaf het jaar dat je 65 wordt en je een rustpensioen ontvangt, of als je een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt, mag je onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bruto voor netto zonder extra belastingen en met behoud van pensioen. Onbeperkt werken qua uren: binnen de grenzen van de sector.

 


BELASTINGSVRIJ BIJVERDIENEN ALS GELEGENHEIDSWERKER OF EXTRA IN DE HORECA

Hoe bijverdienen? Ik ben te oud als student of ik kom niet in aanmerking als flexi ...
Indien je niet voldoet aan de gevraagde voorwaarden, kan je aan de slag als ‘EXTRA’ in de horeca.  

Wat is het statuut EXTRA? 
Het statuut ‘Extra’ wordt ook ‘gelegenheidsmedewerker in de horeca’ genoemd.

Werken als ‘extra’: onbeperkt in tijd? 
Als gelegenheidswerknemer in de horeca krijg je van de overheid per kalenderjaar een pakket van 50 dagen (je ‘contingent’), waarbij je telkens 2 dagen na elkaar mag werken. Met de onlinedienst Horeca@work kan je nagaan hoeveel van je 50 dagen je nog over hebt.

Werken als ‘extra’: extra loon? 
De eerste 50 dagen zijn het interessantst. De voordelen?
- Je houdt netto meer over aan je loon.
- Je sociale rechten blijven behouden.
- Voor een werkgever is het aantrekkelijker om je aan te werven.

Wat betreft je belasting: 33% ongeacht of je nog een ander loon hebt (forfaitaire belasting op uw brutoloon). Dit wordt niet gecumuleerd in de personenbelasting. Meer dan 50 dagen werken mag, maar dan zullen je sociale bijdragen en rechten weer worden berekend op je echte loon.

 


BELASTINGSVRIJ BIJVERDIENEN ALS VRIJWILLIGER

Werken als vrijwilliger: kan dit in meerdere verenigingen?
Je kan vrijwilligerswerk uitoefenen in één of meerdere organisaties.

Mag ik als vrijwilliger een onkostenvergoeding aanvaarden?
Doe je vrijwilligerswerk in een of meer organisaties die een onkostenvergoeding betalen aan vrijwilligers, dan zijn er 2 manieren: 

  • volledige terugbetaling van de werkelijke kosten op voorlegging van bewijsstukken, betaalbewijzen (facturen, kastickets, kilometervergoeding...). In dit geval moeten geen plafonds nageleefd worden, geen sociale bijdragen betaald worden en hoef je niets (inkomsten noch kosten) te vermelden op je aangifteformulier van de personenbelasting.
  • uitbetaling van een forfaitaire vergoeding. In dit geval moeten twee geïndexeerde plafonds (maximaal 35,47 €/per dag en maximaal 1.416,16 € per jaar) toegepast worden.  In sommige sectoren kan het maximum bedrag meer zijn.

Deze bedragen zijn onbelast.